Cập nhật Ngọa Long tháng 7

Quý thành chủ kính mến,

Trong tháng 7 này, Ngọa Long sẽ chuẩn bị một số cập nhật mới trong game. Tuy ít nhưng ý nghĩa của sự thay đổi này rất lớn, quý thành chủ sẽ tiết kiệm được thời gian quản lý thành trì và thể hiển bản lĩnh của mình ở các phó bản mới.

NPC Phó Linh Nhi

Hệ thống Phụ chính đại thần, cấp yêu cầu: 110.

NPC Phó Linh Nhi

Trong sự nghiệp gánh vác giang sơn xã tắc, chắc hẳn quý thành chủ sẽ cảm thấy việc quản lý quốc gia mỗi ngày như hoạt động Trưng thu, Thu hoạch, Hội đàm tửu quán, Tuần tra, Xưởng sản xuất, Giao thương hải ngoại... rất mất thời gian. Ngọa Long chính thức đưa ra hệ thống Phụ chính đại thần, đưa văn thần Phó Linh Nhi đến giúp đỡ các thành chủ hoàn thành việc quản lý quốc gia nội chính.

Phó Linh Nhi trước mắt có thể giúp các thành chủ hoàn thành nội chính bao gồm:

 • Trưng thu.
 • Thu hoạch ruộng.
 • Chiêu mộ nghĩa binh.
 • Hội đàm tửu quán.
 • Tuần tra.
 • Xưởng sản xuất.
 • Giao thương hải ngoại.
 • Lãnh bổng lộc.

Phó bản và phần thưởng

Phó bản Càn Khôn Thạch Trận và Mộc Thú Chi Trận:

 • Giảm độ khó.
 • Chỉnh sửa tên NPC.

Thêm mới Phó bản thế lực Lữ Bố - Bạch Môn Phi Tướng:

 • Thông quan phó bản thành chính có thể thăng lên cấp 155.
 • Điều kiện mở phó bản này là đánh bại cơ quan Cự Thú Vương của Mộc Thú Chi Trận.

Thế lực Lữ Bố - Bạch Môn Phi Tướng

 • Phần thưởng trong phó bản mới: Long ĐiểnVạn Kiếp Khải.

 • Trong phó bản mới sẽ xuất hiện binh chủng cấp 5.

Với những cập nhật mới này, Ngọa Long mong muốn đem đến cho quý thành chủ sự tiện lợi và những thử thách mới!

Thời gian cập nhật sẽ được bổn trang thông báo chi tiết ngay sau khi nhận được thông tin!

Bổn trang kính báo!