Cập nhật Ngọa Long đầu tháng 3

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành cập nhật một số tính năng vào ngày mai 7/3/2013. Trong bản cập nhật lần này, Ban Điều Hành có gửi một số nội dung về tính năng mới, kính mời các thành chủ cùng tham khảo nội dung dưới đây.

Dinh Phủ

Tính năng Diễn giải
Li hôn

- Tiêu phí 200 vàng, cấp thân mật của vợ trước sẽ bị giảm 5 cấp, có thể gặp lại qua tính năng Xuất Hành.

- Trong thời gian mang thai không được Li hôn.

Huấn luyện lại Quý Tử

- Nếu Quý Tử còn trong giai đoạn huấn luyện, có thể lập tức cho huấn luyện lại ngay, mỗi lần tiêu phí 200 vàng, bắt đầu huấn luyện lại từ giai đoạn 0%.

Tối ưu hóa giao diện Huấn luyện Quý Tử

- Sau khi dùng hết số lần huấn luyện miễn phí, tiếp tục huấn luyện sẽ hiện ra khung nhắc nhở: “Tiếp tục huấn luyện sẽ tiêu phí: *** vàng.”

- Huấn luyện giai đoạn 2: Khi lựa chọn nhóm huấn luyện chi tiết sẽ không quay về nhóm huấn luyện thứ nhất.

Số lần huấn luyện Quý Tử vô hạn, không yêu cầu cấp VIP 12 lần đầu tiên: 20 vàng/lần, 12 lần tiếp theo: 30 vàng/lần, 12 lần tiếp theo: 40 vàng/lần, sau đó là 50 vàng/lần.
Kĩ năng mới của Quý Tử Quỷ Hào [Chiến pháp]: Tấn công toàn thể địch, phục hồi 50 sĩ khí bản thân, có xác suất gây hiệu ứng đốt cháy trong 2 lượt.
Tối ưu hóa giao diện Xuất sư Hiển thị thông tin Chức quan và Kĩ năng của Quý Tử.

Võ tướng

Tính năng Diễn giải
Truyền Võ hồn
  • - Điều chỉnh thành mỗi lần bấm sẽ lên 1 cấp Võ hồn. Nếu như số lượng võ hồn không đủ để lên thêm 1 cấp thì sẽ không thể truyền võ hồn.

- Thông tin hiện lên khi di chuột đến ô Võ hồn: Chia làm 2 hàng. Hàng trên là hiển thị thông tin Võ hồn, hàng dưới là “Lên cấp tiếp theo cần **** Võ hồn Huyền Vũ (hoặc Bạch Hổ...)”

Huấn luyện võ tướng Bỏ hạn chế cấp VIP,V0 cũng có thể sử dụng chức năng Tăng tiền để huấn luyện, giá không đổi.
Vị trí võ tướng tối đa Tăng thêm 10 ô, tiêu phí 1000 vàng.

Thêm vị trí huấn luyện võ tướng, tối đa 30 vị trí huấn luyện:

Cấp VIP Số vị trí HL trước đây Số vị trí HL mới
0 5 5
1 7 8
2 7 8
3 9 10
4 9 10
5 11 12
6 11 12
7 13 15
8 15 20
9 17 25
10 20 30

Giá cả mua vị trí huấn luyện vẫn giữ nguyên, tịnh tiến 50 vàng như bảng dưới:

Số vị trí huấn luyện Giá vàng
2 Ban đầu
3 Miễn phí
4 50
5 100
6 150
7 200
8 250
9 300
10 350
11 400
12 450
13 500
14 550
15 600
16 650
17 700
18 750
19 800
20 850
21 900
22 950
23 1000
24 1050
25 1100
26 1150
27 1200
28 1250
29 1300
30 1350

Thành trì

Tính năng Diễn giải
Sản xuất nhanh Mức vàng tiêu phí tối đa mỗi lần Sản xuất nhanh là 50 vàng.
Đúc trang bị Đúc Bạc không còn yêu cầu cấp VIP. Đúc Vàng giảm cấp VIP yêu cầu xuống còn V5.
Săn bắn

- Săn bắn hết không yêu cầu cấp VIP, giá không đổi.

  • - Săn bắn x2 sửa thành VIP1 có thể dùng, giá không đổi.

Phó bản mới

 Phó bản mới Thế lực Sơn Việt – Đơn Dương Chiến:

  • Phần thưởng vượt phó bản: Ngọc cam x 50.
  • Phần thưởng thành tựu: Ngọc cam x 200.