Cập nhật mới tại Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến!

Như tin đã thông báo, vào 12 giờ đêm nay 22/12/2011, Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để nâng cấp hệ thống.

Sau khi bảo trì kết thúc, Ngọa Long bổn trang xin gửi đến quý thành chủ những thông tin nâng cấp như sau:

  • Sự kiện: Khai mở sự kiện đón mừng lễ tết.
  • Hệ thống: Thêm một minigame săn bắn đặc sắc.
  • Chiêu mộ: Tăng vị trí chiêu mộ, cần danh vọng đạt đến 1.000.000.
  • Huấn luyện: Tăng vị trí huấn luyện.

Lưu ý:

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bổ sung thông tin chi tiết của sự kiện mừng lễ tết và minigame săn bắn vào 10 giờ sáng mai, ngày 23/12/2011. Quý thành chủ nhớ đón theo dõi.