Cập nhật kỹ năng Hổ Xung - Tự Hủy

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long tiếp tục cập nhật thêm phần kỹ năng chiến đấu của binh lính, bao gồm thêm mới tính năng Hổ Xung và đổi mới tính năng Tự Hủy.

Kỹ năng Hổ Xung: có tỷ lệ chặn đối phương hồi phục binh lực 2 lượt.

Tính năng Tự Hủy: tăng sát thương tự hủy của đối phương.

Bổn trang sẽ thông báo thời gian cập nhật trong những tin tức tiếp theo. Quý thành chủ nhớ đón xem!