Các tác giả nhận Zing Xu và áo thun Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được công bố kết quả của chương trình Ngọa Long Kỳ Thư sau 1 tháng diễn ra.

Phần thưởng sẽ được Ban Tổ Chức trao vào ngày 16/11/2012.

STT Bài viết Tác giả Số báo danh Bình chọn Phần thưởng
1 Anh em Ngọa Long Nguyễn Ngọc Tuấn 5962 84 5.000 Zing xu
2 Ngọa Long Lê Văn Hiếu 30490 28 5.000 Zing xu
3 Ngọa Long Đại Cáo Nguyễn Văn Thắng 44708 64 5.000 Zing xu
4 Tâm tình Ngọa Long Lê Ngọc Quân 59069 250 5.000 Zing xu
5 Con đường của siêu xe Trần Minh Huy Hoàng 1477 269 Áo thun
6 Ngẫu hứng làm thơ Trần Quang Học 38494 156 Áo thun
7 Tại sao chọn Ngọa Long ? Trần Văn Hinh 45038 247 Áo thun
8 Lòng Yêu Ngụy  Lê Trường 37204 389 Áo thun

Bổn trang kính báo!