Bộ hình Ngọa Long tháng 10

Quý thành chủ kính mến,

Đến hẹn lại lên, Ngọa Long bổn trang xin được gửi tới quý thành chủ bộ hình nền tháng 10! Bộ lịch dựa trên hình ảnh Lữ Bố trên nền thành trì đỏ lửa và Chân Cơ trên nền võ hồn cách điệu.

Nhằm giúp thành chủ dễ dàng chọn lựa hình nền theo sở thích, bổn trang xin được cung cấp cả 2 loại hình có lịch và không có lịch.


Lữ Bố xông pha


Chân Cơ đầy mê hoặc

Dưới đây là bộ hình nền có sẵn lịch tháng 10 để các thành chủ tùy thích lựa chọn.

Để tải hình, từ trang chủ, quý thành chủ nhấp vào mục Thư viện, chọn Hình nền, sau đó chọn hình yêu thích để tải.

Bổn trang kính báo!