Bí ẩn Long Lệnh

Tiếp nối chuỗi quà tặng được yêu thích ở Closed Beta, giai đoạn Open Beta sắp tới, Ngọa Long sẽ gửi đến quý thành chủ Long Lệnh, báu vật quý giá thứ nhì trong game.

Khi đăng nhập vào server trong thời gian Open Beta, quý thành chủ sẽ được nhận ngay Long Lệnh.

1. Level của Long Lệnh không được vượt cấp của Cửa hiệu mà ngang bằng.

2. Long Lệnh có thể bán được với giá 10.000 bạc, tuy nhiên thành chủ không thể mua lại.

3. Đẳng cấp của Long Lệnh càng cao thì số lượng Dẫn binh càng tăng.

Ví dụ: ở level 1, Long Lệnh có thể dẫn binh +200; ở level 100, Long Lệnh có thể dẫn binh +2180.

4. Các chỉ số của Long Lệnh:

Bạo: Tăng tỷ lệ bạo kích và sát thương của quân đội.

Đánh: Tăng tỷ lệ phản kích và sát thương của quân đội.

: Giảm sát thương quân đội nhận được.