Bật mí giao diện thành mới

Quý thành chủ kính mến,

Trong bài viết này, bổn trang xin được bật mí về giao diện thành chính trong bản cập nhật mới nhất của Ngọa Long trong thời gian sắp tới.

Giao diện hiện tại

Giao diện sau cập nhật

Quý thành chủ có thể nhìn thấy giao diện mới phân định rõ ràng hơn. Các khu vực trọng yếu của thành nằm ở vị trí cao hơn, Tháp thí luyện được đặt ở vị trí trung tâm. Hơn nữa, phần kiến trúc liên hoàn từ thành chính kéo dài xuống hồ nước nhìn rất hài hòa và chặt chẽ.

Với giao diện mới này, hy vọng sẽ giúp quý thành chủ thích thú hơn trong khi tham gia Ngọa Long!