Bảo trì trang hotro.zing.vn và Đường Dây Nóng

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới, Ban Điều Hành sẽ tạm ngưng hoạt động trang hotro.zing.vn và đường dây nóng 1900 561 558 để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Thời gian cụ thể như sau:

Kênh hỗ trợ Thời gian bảo trì Hoạt động trở lại
Đường dây nóng 1900 561 558 Từ 23h ngày 07/09 09h sáng ngày 09/09
Trang hotro.zing.vn
  • Trong thời gian này, trang hotro.zing.vn vẫn tiếp nhận yêu cầu và xử lý sau 09h sáng ngày 09/09.
  • Yêu cầu Khóa/Mở Tài Khoản và Dịch Vụ SMS vẫn hoạt động bình thường.

Kính mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Sau thời gian trên, trang hotro.zing.vn và đường dây nóng sẽ hoạt động trở lại.

Ngọa Long bổn trang kính báo!