Bảo trì trang chủ và diễn đàn Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì trang chủ và diễn đàn Ngọa Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì 3 tiếng.

Bảo trì trang chủ và diễn đàn Ngọa Long

Từ 02h00 đến 05h00 ngày 15/10/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!