Bảo trì trang chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì trang chủ vào lúc 00 giờ ngày 19/06/2012.

Bảo trì trang chủ

00 giờ đến 04 giờ ngày 19/06/2012

Tuy nhiên, quý thành chủ vẫn có thể chơi game bình thường tại địa chỉ http://idngoalong.zing.vn. Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường và tham gia phiên bản mới nhất của Ngọa Long.

Trân trọng cảm ơn!