Bảo trì trang chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống, Ban điều hành sẽ tiến hành bảo trì Trang Chủ Ngọa Long trong thời gian ngắn, xin các Thành Chủ lưu ý!

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 04:00 đến 04:30 ngày 05/08/2014.

Sau thời gian bảo trì, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Rất mong các Thành Chủ thông cảm về bất tiện này.

Kính báo,