Bảo trì toàn bộ máy chủ

Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

60 phút từ 12h00 ngày 22/12 đến 01h00 ngày 23/12

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại và chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!