Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long vào lúc 00 giờ ngày 11/02/2012.

Bảo trì toàn máy chủ Ngọa Long

00 giờ đến 01 giờ 30 phút ngày 11/02/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại và chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!