Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long tới 19 giờ

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian mở lại là 19 giờ.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Từ 12h30 đến 19h00 ngày 31/10/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!