Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến!

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long vào lúc 04 giờ sáng ngày 05/06.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

04 giờ sáng đến 07 giờ sáng ngày 05/06/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm này, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!