Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 00 giờ ngày 27/04/2012 để cập nhật tính năng mới.

Trong thời gian bảo trì này, bổn trang sẽ tiến hành cập nhật sự kiện Chiến hạm hải đạo bắt đầu từ ngày 27/04/2012.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

00 giờ đến 03 giờ ngày 27/04/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường và tham gia đánh đuổi cướp biển tại Chiến hạm hải đạo cùng Ngọa Long.

Trân trọng cảm ơn!