Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để nâng cấp hệ thống và sửa lỗi tính năng hiển thị võ tướng. Dự kiến thời gian bảo trì là 2 tiếng.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Từ 00h00 đến 02h00 ngày 23/2/2013

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!