Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 00 giờ ngày 30/03/2012 để cập nhật tính năng mới.

Trong thời gian bảo trì này, bổn trang sẽ tiến hành cập nhật sự kiện Tiết Thanh Minh kéo dài từ 30/03 đến 08/04/12012.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

00 giờ đến 03 giờ ngày 30/03/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường và trải nghiệm sự kiện Tiết Thanh Minh đầy thách thức của Ngọa Long.

Trân trọng cảm ơn!