Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ:

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Từ 00h00 đến 04h00 ngày 2/2/2013

Ngọa Long sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ với 2 lý do quan trọng sau:

Nhóm  Server Name
1 Vũ Long
Thiên Long
Trường Long
Hưng Long
2 Kiếm Long
Nhật Long
Cuồng Long
Tàng Long
3 Trúc Long
Phúc - Ngọc Long
Ngân Long
Minh Long
4 Lôi Long
Truy Long
Thiết Long
Hàng Long
5 Bá Long
Phi Long
Mãnh Long
Đại Long
6 Vân Long
Nguyệt Long
Hắc Long
Sơn Long
7 Vương Long
Ngạo Long
Thạch Long
Phụng Long
8 Thịnh Long
Tường Long
Hy Long
Ngự Long
9 Trí Long
Châu Long
Gia Long
Khang Long
10 Quyền Long
Đường Long
Ân Long
Bàng Long

Dự kiến vào rạng sáng thứ Ba ngày 5/2/2013, BĐH sẽ tiến hành bảo trì đợt tiếp theo để tiến hành cập nhật phiên bản mới Loạn thế giai nhân. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau.

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!