Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì là 03 tiếng.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Từ 04:00 đến 07:00 sáng ngày 22/1/2013

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!