Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long để cập nhật phiên bản mới. Dự kiến thời gian bảo trì là 04 tiếng.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Từ 00h00 đến 04h00 ngày 12/1/2013

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!