Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì 2 tiếng.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Từ 00h00 đến 02h00 ngày 11/09/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!