Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 00 giờ ngày 10/08/2012 để nâng cấp hệ thống.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

00 giờ đến 06 giờ ngày 10/08/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!