Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 14h30 ngày 19/06/2012.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

14h30 đến 15 giờ ngày 19/06/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại truy cập trang chủ bình thường và tham gia phiên bản mới nhất của Ngọa Long.

Trân trọng cảm ơn!