Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 00 giờ ngày 19/06/2012.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

00 giờ đến 01 giờ 30 phút ngày 19/06/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường và tham gia phiên bản mới nhất của Ngọa Long.

Trân trọng cảm ơn!