Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 01 giờ ngày 14/06/2012.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

01 giờ đến 02 giờ ngày 14/06/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường và tham gia phiên bản mới nhất của Ngọa Long.

Trân trọng cảm ơn!