Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long vào lúc 00 giờ ngày 21/02/2012 để tiến hành điều chỉnh lại tính năng Quốc Chính.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

00 giờ đến 03 giờ ngày 21/02/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm này, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!