Bảo trì toàn bộ máy chủ

Ngọa Long sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để tiến hành cập nhật phiên bản mới Hoàng Quyền Bá Nghiệp.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

06 giờ đến 09 giờ ngày 10/02/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại và trải nghiệm phiên bản mới.

Trân trọng cảm ơn!