Bảo trì sửa lỗi trong game

Quý thành chủ kính mến,

Trong đợt bảo trì rạng sáng ngày mai 22/2/2013, Ngọa Long sẽ sửa một số lỗi trong game như sau:

  • Tính năng hiển thị võ tướng.
  • Tính năng Dinh Phủ:
    • Lỗi dẫn binh của Quý Tử sau khi Xuất Sư: chuyển sinh không tăng thêm dẫn binh.
    • Lỗi hiệu quả hỗ trợ của Hiền Thê: không gia tăng sức mạnh cho Thành chủ sau khi kết hôn.
    • Lỗi cộng dồn điểm thuộc tính của Tri Kỉ.
    • Điều chỉnh lại các lỗi dịch thuật liên quan đến tính năng Dinh Phủ.

Kính chúc quý thành chủ vượt qua thử thách, xưng hùng Ngọa Long!

Bổn trang kính báo!