Bảo trì sự kiện Vòng Quay May Mắn

Để bảo đảm chất lượng khi tham gia sự kiện Vòng Quay May Mắn của các Thành Chủ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì sự kiện trên trong thời gian ngắn từ 12:00 đến 12:15 ngày 26/05/2014.

Trong thời gian bảo trì quý Thành Chủ vui lòng sử dụng hết rương. Các hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường

Bảo trì hoạt động: VÒNG QUAY MAY MẮN

Từ 12:00 đến 12:15 ngày 26/05/2014

Sau thời gian bảo trì, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Rất mong các Thành Chủ thông cảm về bất tiện này.

Trân trọng cảm ơn!