Bảo trì Nghênh Khách Đường

Quý thành chủ thân mến,

Với mục đích nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Nghênh Khách Đường và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng sẽ tạm ngưng hoạt động để tiến hành nâng cấp bảo trì hệ thống. Thời gian dự kiến như sau:

Địa điểm Thời gian bảo trì Thời gian hoạt động trở lại
Nghênh khách đường HCM 12h ngày 08/03/2013 8h sáng ngày 11/03/2013
Trạm thông tin hỗ trợ KH miền Nam
Nghênh khách đường Hà Nội
Nghênh khách đường Đà Nẵng
Trạm thông tin hỗ trợ KH miền Bắc
Trong thời gian này, đường dây nóng Hotline và trang hỗ trợ vẫn hoạt động bình thường

Rất mong quý thành chủ thông cảm về sự gián đoạn trên!

Bổn trang kính báo!