Bảo trì nâng cấp hệ thống kéo dài đến 14h00 - 29/09

Q
uý thành chủ thân mến!

Vì một vài lý do ngoài ý muốn, việc bảo trì nâng cấp hệ thống không thể hoàn thành sớm như thời gian đã thông báo trên trang chủ. Bổn Trang xin gửi lời cáo lỗi chân thành nhất đến quý thành chủ. Theo đó, thời gian bảo trì sẽ kéo dài đến 14h00 - 29/09/2013.

  • Thời gian bảo trì: 08h30 - 14h00 ngày 29/09/2013.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ Ngọa Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,