Bảo trì máy chủ

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì 3 máy chủ Ngọa Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì là 01 tiếng.

Bảo trì 3 máy chủ Thịnh Long, Tường Long, Hy Long

Từ 00h00 đến 01h00 ngày 17/11/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!