Bảo trì máy chủ Y Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Y Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì là 02 tiếng.

Bảo trì máy chủ Y Long

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 09/11/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!