Bảo trì máy chủ Vũ Long

Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ Vũ Long.

Bảo trì server Vũ Long từ 14h00 và sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau khi server mở lại, quý thành chủ có thể chơi game bình thường, Ngọa Long sẽ có hình thức đền bù và hỗ trợ cho các thành chủ khi trở lại chơi.

Trân trọng cảm ơn!