Bảo trì máy chủ Truy Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Truy Long để nâng cấp hệ thống. Các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.

Bảo trì máy chủ Truy Long

08h30 đến 09h00 sáng ngày 24/08/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!