Bảo trì máy chủ Thủy Long tới 11 giờ

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thủy Long tới 11 giờ ngày 27/06/2012.

Bảo trì máy chủ Thủy Long

Đến 11 giờ ngày 27/06/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!