Bảo trì máy chủ Phụng Long và Tường Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì 2 máy chủ Phụng LongTường Long vào lúc 11h30 ngày 10/08/2012 để nâng cấp hệ thống.

Bảo trì máy chủ Phụng LongTường Long

11h30 đến 13 giờ ngày 10/08/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!