Bảo trì máy chủ Phi Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Phi Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì 4 tiếng.

Bảo trì máy chủ Phi Long

Từ 14h00 đến 18h00 ngày 07/09/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!