Bảo trì máy chủ Kim Long

Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ Kim Long để tiến hành sửa chữa một số sự cố lag trong những ngày qua.

Bảo trì server Kim Long

16 giờ đến 18 giờ hôm nay 10/1/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại và chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!