Bảo trì máy chủ Kim Long và Hỏa Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Kim LongHỏa Long vào lúc 00 giờ ngày 18/02/2012 để giải quyết triệt để tình trạng lag và mất kết nối trong thời gian gần đây.

Bảo trì máy chủ Kim Long - Hỏa Long

00 giờ đến 03 giờ ngày 18/02/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!