Bảo trì máy chủ Kim Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Kim Long vào lúc 21 giờ đến 22 giờ ngày 03/04/2012.

Bảo trì máy chủ Kim Long

21h đến 22h ngày 03/04/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!