Bảo trì máy chủ Hắc Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ bảo trì máy chủ Hắc Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì là 20 phút.

Bảo trì máy chủ Hắc Long

Từ 14h00 đến 14h20 ngày 5/3/2013

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!