Bảo trì máy chủ Gia Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Gia Long để nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì là 01 tiếng.

Bảo trì máy chủ Gia Long

Từ 09h30 đến 10h30 ngày 28/11/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!