Bảo trì máy chủ Cuồng Long

Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ Cuồng Long.

Bảo trì server Cuồng Long

30 phút từ 16h30 đến 17h

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại và chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!