Bảo trì hệ thống website Zing Pay

Nhằm nâng cấp và cải thiện hệ thống, VNG sẽ tiến hành bảo trì trang nạp thẻ pay.zing.vn từ 14:00 hôm nay.

Bảo trì pay.zing.vn từ 14:00 - 15:00 hôm nay, 01/02/2012

Theo đó, sẽ có những ảnh hưởng như sau:

Đối với Ảnh hưởng
Tất cả các game của VNG
Không nạpkhông đổi được Zing Xu, nhưng vẫn sử dụng tiền in-game để mua item trong shop.
Các game: Boom, Thuận Thiên Kiếm, Zing Speed, Zing Play
Không nạp được Zing Xu và không mua được item trong shop.

Tất cả thuê bao nhắn tin nạp Zing Xu đều không nhận được Zing Xu nhưng vẫn bị nhà nhà mạng trừ tiền, số tiền của bạn sẽ được nhà mạng hoàn lại sau. Vì vậy, các bạn không nên nhắn tin nạp Zing Xu trong khoảng thời gian này.

Mong tất cả quý thành chủ lưu ý và chân thành cáo lỗi vì những bất tiện này!