Bảo trì hệ thống phát code CSM

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình phát code tháng 4 của Ngọa Long đã bắt đầu từ 10h sáng nay. Thành chủ khắp nơi đã náo nức nhận code tại các kênh khác nhau.

Tuy nhiên, tại kênh phát code CSM, do lượng thành chủ truy cập nhận code quá nhiều nên hệ thống hiện đang bảo trì.

Bổn trang sẽ khởi động lại hệ thống phát code tại CSM vào lúc 13 giờ chiều nay, 30/03/2012.

Vậy, kính mời thành chủ quay lại sau thời gian này để nhận code CSM. Còn các kênh khác đều đang tiến hành phát code bình thường.