Bảo trì hệ thống nhận code

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì hệ thống nhận code của sự kiện Nguyên đán Nhâm Thìn vào lúc 17 giờ ngày 14/02/2012.

Bảo trì hệ thống nhận code của sự kiện Nguyên đán Nhâm Thìn

17 giờ đến 19 giờ ngày 14/02/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại nhận code bình thường.

Trân trọng cảm ơn!