Bảo trì hệ thống nhận code

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang rất vui mừng khi hệ thống trao code của sự kiện Sư đồ Ngọa Long vừa được mở ra đã đón nhận con số truy cập lên đến hơn nửa triệu tài khoản. Đây là một con số khiến bổn trang hết sức vui mừng và muốn gửi muôn lời cảm tạ những tình cảm mà các quý thành chủ đã dành cho sự kiện!

Tuy nhiên, vì lượt truy cập nhận code quá lớn nên hệ thống đã gặp một số trục trặc kỹ thuật. Vì vậy bổn trang sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống nhận code để các thành chủ có thể dễ dàng nhận code hơn.

Kính mời các thành chủ hãy quay lại trang Báo danh vào 12 giờ trưa mai, 24/02/2012 để tiếp tục nhận code!

Bổn trang kính báo!